افتتاحیه نمایشگاه مرکزی بیتزر ، نماینده رسمی بیتزر در ایران

معرفی تاپ کار نماینده رسمی بیتزر در ایران

مراسم افتتاحیه دفتر مرکزی بیتزر آلمان در تهران-هتل اسپیناس

نمایشگاه Chillventa 2016 آلمان

نمایشگاه Chillventa 2016 آلمان