کمپرسورهای پیستونی سمی هرمتیک بیتزر

کمپرسورهای پیستونی سمی هرمتیک بیتزر برای تمامی خنک کننده ها مناسب هستند . کمپرسورهایی با مکش موثر با موتور خنک شونده توسط گاز با کیفیت بالا و لوازم کم استهلاک و کنترل ظرفیت قابل تنظیم تولید گردیده اند.

کمپرسورهای پیستونی سمی هرمتیک دو مرحله ای بیتزر

شرکت بیتزر با کمپرسورهای دو مرحله با ظرفیت دستگاه های کم دما بزرگ شده و همچنین تکنولوژی مربوط به آنها را استاندارد تر میکند . این سری از کمپرسور ها نتیجه ی تحقیقات گسترده سالها تجربه در راستای ایجاد کمپرسورهای پیستونی بادوام و کارآمد است .

کنترل جریان گاز و سوپاپ های فعال بطور ویژه ای برای دستگاه های کم دما بکار گرفته شده اند.

کمپرسورهای پیستونی تسمه ای بیتزر

کمپرسورهای پیستونی تسمه ای بیتزر برای خنک کننده های H)CFC/HFC) و آمونیاکی طراحی شده که موتورهای استاندارد قابل اتصال به آنها از طریق تسمه و یا کوپلینگ میباشد .

اطمینان و نگهداری آسان ، سالیان مدیدی آنها را جزو انتخاب های محبوب قرار داده است .

کمپرسورهای پیستونی تسمه ای اتوبوسی بیتزر

A-3-1

کمپرسورهای پیستونی تسمه ای بیتزر برای خنک کننده های (H)  CFC  /  HFC    طراحی شده که موتورهای استاندارد قابل اتصال به آنها از طریق تسمه و یا کوپلینگ میباشد .

اطمینان و نگهداری آسان ، سالیان مدیدی آنها را جزو انتخاب های محبوب قرار داده است .

کمپرسورهای پیستونی تسمه ای دور پایین بیتزر

K_AO1_II_8403-043_01F_G_4C_R_XL_0_1E_ProductimageVariation2این سری از کمپرسورها چندین دهه خود را در سراسر دنیا ثابت کرده اند . کمپرسورها از پیشرفت و توسعه مداوم و استفاده از مواد با کیفیت که در این مدل بکار برده شده است . این امر محک بین المللی کیفیت دیگری در کمپرسور های بیتزر است.

کمپرسورهای پیستونی تسمه ای دور بالا بیتزر

Open

کمپرسورهای پیستونی تسمه ای بیتزر برای خنک کننده های H)  CFC  /  HFC) و آمونیاکی طراحی شده که موتورهای استاندارد قابل اتصال به آنها از طریق تسمه و یا کوپلینگ میباشد .

اطمینان و نگهداری آسان ، سالیان مدیدی آنها را جزو انتخاب های محبوب قرار داده است .